PERSBERICHT

Reactie KondorWessels Projecten op uitslag referendum

Arnhem, donderdag 1 december 2016 – Gisteravond laat is de uitkomst van het Arnhemse referendum over Stadsblokken-Meinerswijk bekend gemaakt. Een meerderheid van de kiezers heeft vóór het gemeentelijke Uitwerkingskader gekozen. KondorWessels Projecten (KWP), dat eigenaar is van een deel van het gebied, is blij met de uitkomst. 

Nadat het Uitwerkingskader ook door de Arnhemse gemeenteraad wordt goedgekeurd, kan de Gebiedsvisie uit 2012 uitgewerkt worden tot een concreet plan. Zoals KWP ook uitvoerig heeft gecommuniceerd in de afgelopen maanden, worden de definitieve plannen ingevuld in samenwerking met inwoners en belanghebbenden uit Arnhem. Het moet immers resulteren in het beste plan voor heel Arnhem. 

Deze planvorming zal bovendien volledig plaatsvinden binnen de duidelijke spelregels die in het Uitwerkingskader staan. Die spelregels zorgen onder andere voor aanzienlijk meer natuur en veel ruimte voor cultuur en recreatie. Kleinschalige bebouwing komt er, want dit is de enige manier om een plan dat de Arnhemse belastingbetaler niets kost, financieel mogelijk te maken. Maar die bebouwing komt er alleen op delen van het gebied die nu al vervuild, geasfalteerd of bedrijventerrein zijn. 

Net als alle overige punten van de Gebiedsvisie, wordt er ook over die bebouwing uitvoerig gesproken met belanghebbenden zoals woningcorporaties, ondernemers en organisatoren van bestaande evenementen in het gebied. Voor Arnhemmers die oprecht geïnteresseerd zijn in de totstandkoming van een plan dat heel Arnhem dient en binnen het Uitwerkingskader past, komen er kansen om ideeën aan te leveren. 

Contact voor de pers
Gjalt Rameijer (woordvoerder) 

0650225175 

 

 

 

 

 

 

KonderWessels Projecten

Ik wil stadsblokken-meinerswijk voor iedereen!

Ik stem ja. Ja natuurlijk!

Meer natuur, cultuur, recreatie en het aanpakken van de zwakke plekken: dat is de visie voor Stadsblokken-Meinerswijk. Arnhem krijgt een toegankelijk en aaneengesloten natuur- en recreatiegebied – het grootste uiterwaardenpark van Europa. Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: in de Gebiedsvisie uit 2012 is namelijk door de gemeente en Arnhemse burgers afgesproken dat alle plannen betaald moeten worden met inkomsten uit het gebied zelf. Dus zonder dat inwoners van Arnhem voor de kosten opdraaien. Alleen dan kan de visie voor het gebied uitgevoerd worden en krijgt het gebied eindelijk een duurzame toekomst. Lees meer

Stadsblokken Meinerswijk anno nu

Natuur in Meinerswijk
Oevers in Meinerswijk
Meinerswijk aan de rijn
Natuurgebied Meinerswijk
Meinerswijk Rijn Arnhem
Steenfabriek Meinerswijk
Meinerwijk in de schemering
Stadsblokken scheepsgalerij
Groen meinerswijk
Groen moet blijven in meinerswijk
Meinerswijk weer onderdeel van de stad
Stadsblokken Meinerswijk kansen voor Arnhem
Stadsblokken Meinerswijk kansen voor de Natuur
Stadsblokken Meinerswijk kansen voor cultuur
Stadsblokken Meinerswijk kansen voor recreatie
oude fabrieken worden nieuwe eilanden
oude havens worden levendig
meinerswijk bij avond
Stadsblokken Meinerswijk kansen om te werken
Stadsblokken Meinerswijk kansen om te wonen
Verharding wordt soms bebouwd
Verharding wordt soms natuur
Meinerwijk
Meinerswijk wordt mooier
Meinerswijk wordt schoner
Een unieke kans

Social media

Volg ons en heb je ideeën of suggesties?
Deel ze met ons!

 

Nieuws

Advertentie in de Arnhemse Koerier

Ja-stem bij referendum biedt kansen en voorkomt bedreigingen voor Stadsblokken-Meinerswijk

Inspraak

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Maak dan gebruik van onderstaand formulier. En wil je jouw mening of suggesties met ons delen? Dan horen we dat natuurlijk graag!