KWP PRESENTEERT ONTWERP-MASTERPLAN STADSBLOKKEN MEINERSWIJK

Planvormers blij met grote aanloop tijdens informatieavond op 7 november

Arnhem, 8 NOVEMBER 2017 – KWP heeft het ontwerp-Masterplan voor Stadsblokken Meinerswijk gisteravond tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in Meinerswijk gepresenteerd. Het ontwerp-Masterplan omvat de huidige stand van de plannen voor het gebied en biedt de ruimtelijke hoofdprincipes die zullen leiden tot een financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar totaalplan. Hierdoor wordt de ambitie haalbaar om van Arnhem Stadsblokken Meinerswijk een groot, aaneengesloten en robuust uiterwaardenpark te maken.

Het ontwerp-Masterplan

Het ontwerp-Masterplan De Eilanden 3.0, zoals het document voluit heet, houdt rekening met de spelregels uit de gemeentelijke Gebiedsvisie en het Uitwerkingskader. Tijdens het referendum in 2016 stemde een meerderheid van de Arnhemmers vóór dat Uitwerkingskader, waardoor uitwerking van het ontwerp Masterplan met een groot mandaat van start kon gaan. In het ontwerp-Masterplan zijn de thema’s Water, Landschap & Natuur, Cultuurhistorie, Gebruik & Recreatie en Ontsluiting & Infrastructuur leidend. De tweede helft van het plan gaat gedetailleerd in op de drie ontwikkelgebieden: het nieuw te vormen Meinerseiland, de Haven van Workum en de ASM haven.

Gelegenheid om vragen in te dienen

Het plan en de film zijn online te bekijken op deze website. Geïnteresseerden kunnen vragen over het plan e-mailen aan info@stadsblokkenmeinerswijk.nl. KWP publiceert op korte termijn een verzameldocument met antwoorden op binnengekomen vragen, inclusief vragen die geïnteresseerden op de informatieavond indienden. Een kopie van het document gaat naar de gemeente Arnhem. Vragen die vóór vrijdag 10 november, 8 uur ’s ochtends worden ingediend, worden gepubliceerd. Overige vragen worden persoonlijk per e-mail beantwoord.

Lees verder

 

 

 

 

 

 

 

KonderWessels Projecten

Ik wil stadsblokken-meinerswijk voor iedereen!

Ja natuurlijk!

Meer natuur, cultuur, recreatie en het aanpakken van de zwakke plekken: dat is de visie voor Stadsblokken-Meinerswijk. Arnhem krijgt een toegankelijk en aaneengesloten natuur- en recreatiegebied – het grootste uiterwaardenpark van Europa. Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: in de Gebiedsvisie uit 2012 is namelijk door de gemeente en Arnhemse burgers afgesproken dat alle plannen betaald moeten worden met inkomsten uit het gebied zelf. Dus zonder dat inwoners van Arnhem voor de kosten opdraaien. Alleen dan kan de visie voor het gebied uitgevoerd worden en krijgt het gebied eindelijk een duurzame toekomst. Lees meer

Stadsblokken Meinerswijk anno nu

Natuur in Meinerswijk
Oevers in Meinerswijk
Meinerswijk aan de rijn
Natuurgebied Meinerswijk
Meinerswijk Rijn Arnhem
Steenfabriek Meinerswijk
Meinerwijk in de schemering
Stadsblokken scheepsgalerij
Groen meinerswijk
Groen moet blijven in meinerswijk
Meinerswijk weer onderdeel van de stad
Stadsblokken Meinerswijk kansen voor Arnhem
Stadsblokken Meinerswijk kansen voor de Natuur
Stadsblokken Meinerswijk kansen voor cultuur
Stadsblokken Meinerswijk kansen voor recreatie
oude fabrieken worden nieuwe eilanden
oude havens worden levendig
meinerswijk bij avond
Stadsblokken Meinerswijk kansen om te werken
Stadsblokken Meinerswijk kansen om te wonen
Verharding wordt soms bebouwd
Verharding wordt soms natuur
Meinerwijk
Meinerswijk wordt mooier
Meinerswijk wordt schoner
Een unieke kans

Social media

Volg ons en heb je ideeën of suggesties?
Deel ze met ons!

 

Nieuws

De Haven van Workum

De havengeschiedenis

Concept BARnhem!