Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Het plan

Stadsblokken - Meinerswijk

Meer natuur, meer recreatie en het aanpakken van de verslonzing, dát zijn de uitgangspunten van de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Het is onze ambitie om voor Arnhem een natuur-, recreatie- en woongebied te realiseren dat in Nederland zijn weerga niet kent. Die ambitie wordt gesteund door Arnhem, zo blijkt ook uit de uitslag van het referendum over de toekomst van het gebied dat op 30 november 2016 werd gehouden. Een ruime meerderheid van de Arnhemmers sprak zich toen positief uit voor verbetering van deze unieke plek midden in Arnhem.

Stadsblokken-Meinerswijk biedt enorme kansen voor de stad. De Arnhemmer komt momenteel echter maar zelden met het gebied in aanraking, omdat het moeilijk toegankelijk is, ruig en op sommige plekken vervuild of verslonsd. KWP werkt momenteel plannen uit om het gebied toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Dit doen we door de zwakke plekken in het gebied op te knappen en 142 hectare (ruim 193 voetbalvelden) aan natuur- en recreatiegebied aan de gemeente over te dragen. Zo ontstaat een enorm aaneengesloten uiterwaardenpark – het grootste van Europa – dat straks een natuurlijke verbinding tussen Arnhem-Noord en -Zuid vormt.

Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: zo wordt voorkomen dat Arnhemmers voor de kosten opdraaien. Ruim 99 procent wordt beschikbaar voor natuur, recreatie en cultuur op een schaal die nu nog nergens mogelijk is binnen de Arnhemse stadsgrenzen.

 

Communicatieplan

Nu het referendum achter ons ligt, is het tijd om een onderwerp dat voor verdeling in de stad heeft gezorgd, zo goed mogelijk verbindend te laten werken. KondorWessels Projecten heeft een communicatieplan opgesteld waarin alle richtlijnen van communicatie over de plannen met Stadsblokken-Meinerswijk (wat, wanneer, hoe en met wie) zijn vastgelegd. In dit communicatieplan wordt veel aandacht besteed aan het zo goed mogelijk betrekken van de Arnhemse burger en politiek.

Het communicatieplan is onderaan deze pagina te downloaden.

 

Meedenken?

Binnen de verdere uitwerking van het Uitwerkingskader om tot een concreet plan te komen, is ruimte voor ideeën van Arnhemmers. Dat is in de aanloop naar het referendum beloofd en dat gaat ook zo gebeuren.

In het onlangs geopende infocentrum in Stadsblokken Meinerswijk ben je van harte welkom. Het infocentrum is op afspraak open voor geïnteresseerden. Zo komt de informatie niet alleen naar jou toe, maar je wordt ook in de gelegenheid gesteld om zelf informatie op te halen of je wensen kenbaar te maken. Volg ons op Facebook of houd de agenda in de gaten om op de hoogte te blijven over mogelijkheden om mee te denken.