Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Het plan

Stadsblokken - Meinerswijk

Natuur, cultuur, recreatie en het aanpakken van de zwakke plekken

Meer natuur, cultuur, recreatie en het aanpakken van de zwakke plekken: dat is de visie voor Stadsblokken-Meinerswijk. Arnhem krijgt een toegankelijk en aaneengesloten natuur- en recreatiegebied – het grootste uiterwaardenpark van Europa. Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: in de Gebiedsvisie uit 2012 is namelijk door de gemeente en Arnhemse burgers afgesproken dat alle plannen betaald moeten worden met inkomsten uit het gebied zelf. Dus zonder dat inwoners van Arnhem voor de kosten opdraaien. Alleen dan kan de visie voor het gebied uitgevoerd worden en krijgt het gebied eindelijk een duurzame toekomst.

Het plan in beeld.

 

Inspraak

Onze plannen reiken vooralsnog niet verder dan dat. Over het soort woningen dat er moet komen zijn bijvoorbeeld nog geen beslissingen genomen. Integendeel: die plannen willen we graag in samenspraak met de Arnhemse politiek maar vooral met de inwoners van Arnhem opstellen. We vertrouwen erop dat alle Arnhemse partijen hierover samen tot een eensgezind antwoord kunnen komen.

 

Wil je uitgebreid geïnformeerd worden over de plannen die er nu liggen?
Neem dan een kijkje op  www.eilandenarnhem.nl