Stadsblokken Werf restaurantStadsblokken boulevardVogelvlucht  Stadsblokken

Kleinschalig bebouwd

Uitgaan van wat er was

Op dit moment is al 0,84% van Stadsblokken-Meinerswijk bebouwd. De bebouwing neemt met maximaal en half voetbalveld toe tot 0,99% van het totale gebied. De rest blijft dus onbebouwd. Woningbouw komt er alleen op nu al bebouwde, verharde, verwaarloosde of zwakke plekken. De kwaliteit van het gebied wordt verbeterd en er wordt levendigheid geïntroduceerd. Op een duurzame manier die past binnen het groene karakter van Stadsblokken en Meinerswijk.

 

Vogelvlucht Stadsblokken


Levendig en leefbaar

Om het publieke programma, recreatieve mogelijkheden, natuur en cultuur voor Stadsblokken-Meinerswijk te kunnen realiseren zijn opbrengsten nodig die met name uit woningbouw gehaald kunnen worden. Maar woningbouw heeft meer dan alleen een economische functie. Als er straks mensen wonen, zorgt dat voor levendigheid en leefbaarheid. Het gebied krijgt ‘ogen’ waardoor de sociale veiligheid toeneemt.

 

Hergebruik

Sommige gebouwen zijn interessant om te behouden en ze in het nieuwe landschap een volledig andere betekenis te geven, zoals de oude locomotiefloods, die opeens aan de nieuwe rivierstrang komt te liggen.
 

Wonen op Meinerseiland

De natuur tot aan de gevel: verscholen in de hoger gelegen bosrand staan her en der verspreid een beperkt aantal woningen. Met uitzicht over Meinerswijk, terwijl de lager gelegen oevers voor iedereen toegankelijk blijven. 


 

Woonblokken Stadsblokken

De havengeschiedenis is bijzonder en hoort bij Arnhem. Juist daarom vormt de architectuur en de sfeer van de oude havens de inspiratie voor Stadsblokken. Niet alleen worden de oude havenrestanten opgeknapt en hergebruikt in de openbare ruimte, woongebouwen krijgen dezelfde stoere uitstraling als de loodsen die er vroeger stonden.

 

 

Van Workum

In ons plan wordt van Workum een levendige, kleinschalige jachthaven waar functies die er nu al te vinden zijn (scheepswerf, winkel) een volwaardige plek krijgen naast nieuwe functies als wonen en horeca. Je kunt er een drankje drinken op het terras terwijl op de kade een boot gerepareerd wordt, met uitzicht op Arnhem Centrum. De bestaande haven wordt vergroot en de minder mooie bebouwing gesloopt. In plaats hiervan komen gebouwen die doen denken aan boothuizen, met veel hout en een directe relatie met het water. Als straks ook het pontje aanlegt, wordt de haven weer een nieuwe leuke plek in het hart van Arnhem.

 

Haven van Workum