MeinerseilandMeinerseiland bos recreatie

Meer ruimte voor de rivier

Voor de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk is KondorWessels Projecten in overleg met Rijkswaterstaat voor een waterwetvergunning die nodig is voor de ontwikkeling van dit gebied. Het is de bedoeling dat de rivier meer ruimte krijgt en hiervoor is een nevengeul van de Neder Rijn ontworpen in Meinerswijk. In een overleg vandaag zijn de eerste resultaten van mogelijke waterstandsdaling en effecten op dwarsstroming en morfologie besproken met Rijkswaterstaat. De ontwerpers maken nu nog een optimalisatieslag in het ontwerp welke over 4 weken opnieuw aan Rijkswaterstaat wordt voorgelegd. Later dit jaar plannen wij nog een rondleiding in het gebied specifiek over het thema waarbij wij de maatregelen toelichten.

Volg het laatste nieuws op Facebook