Luchtfoto Meinerswijk - Stadsblokken

Rondleiding met Ecoloog Yann Horstink

Rondleiding met Ecoloog Yann Horstink

Vanmiddag vond in het natuurgebied Meinerswijk een rondleiding plaats met het thema Natuur en Ecologie. Hierbij een paar foto's en een kort verslag.

Wat is natuur? Vraag het 10 mensen en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Het was de begin vraag van de rondleiding met het thema ‘Natuur en Ecologie’ door het natuurgebied Meinerswijk. Circa 20 belangstellenden liepen vanmiddag onder leiding van ecoloog Yann Horstink door Meinerswijk te starten op de plek waar nu nog een industrieterrein ligt. Het industrieterrein huisvest niet alleen bedrijven, maar ook dieren zoals vleermuizen vinden er hun plek. Yann legt de groep uit hoe bijvoorbeeld vleermuizen een nieuwe plek krijgen en vinden als gebouwen gesloopt gaan worden. Hij vertelt de groep ook dat in de nieuwe situatie, waarin industrie plaats gaat maken voor woningen, er nog meer plekken komen waar allerlei soorten dieren een nieuw huis vinden. Zowel beschermde als niet beschermde soorten zullen in aantal toenemen. De rondleiding vervolgt zich in het natuurgebied waar Yann de groep vertelt over de invloed begrazingsbeheer op hoe het landschap er nu uit ziet. Daarnaast laat Yann ons verschillende soorten planten in het gebied zien en sporen van de bever die ook leeft in dit gebied.

De slecht weer voorspelling zorgde voor een aantal afmeldingen. Uiteindelijk bleken de weergoden ons goed gezind en bleef het op een paar druppels na droog. De samenstelling van de groep was zeer divers. Tijdens de rondleiding was er ook voor ons, KondorWessels Projecten, kans om te luisteren en in gesprek te gaan over wensen en zorgen die leven op het gebied van natuurontwikkeling in relatie tot de transformatie van de industrieterreinen. Kortom, voor iedereen een waardevolle middag.

De eerst volgende rondleiding is woensdag 28 juni en heeft het thema ‘Festivals en Cultuur’. Tijdens deze rondleiding is er plek voor 20 deelnemers.

Bijlage

Rondleiding met Ecoloog Yann Horstink
Rondleiding met Ecoloog Yann Horstink
Rondleiding met Ecoloog Yann Horstink
Rondleiding met Ecoloog Yann Horstink
Rondleiding met Ecoloog Yann Horstink
Rondleiding met Ecoloog Yann Horstink
Rondleiding met Ecoloog Yann Horstink

Volg het laatste nieuws op Facebook