Wandelen

in Stadsblokken Meinerswijk

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan, KondorWessels Projecten heeft op woensdag 19 december jl. 70 hectare natuurgronden in het uiterwaardenpark Stadsblokken Meinerswijk aan de gemeente Arnhem overgedragen. Een bijzondere mijlpaal! Door de overdracht van de natuurgronden komt er een einde aan de beslotenheid van het terrein. De verbodsbordjes en hekken verdwijnen en Arnhem krijgt een groot natuurgebied in handen, midden in de stad.

Wil je volop genieten van de verassingen van het uiterwaardenpark Stadsblokken Meinerswijk? Er is een mooie wandelkaart beschikbaar die je kunt afhalen bij de VVV Arnhem of downloaden via onderstaande link.

Veel wandelplezier!

Download de wandelkaart

wandelkaart Stadsblokken Meinerswijk

Nieuws

Winterexcursie Kinderwijkteam

Met de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk maakt Arnhem de sprong ín de Rijn, vanaf Noord en Zuid. Hier komen beide stadsdelen samen, niet langer gescheiden,...

Ter inzage bij de gemeente Arnhem

Vanaf 1 februari jl. liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’, de ontwerp Waterwetvergunning, de ontwerp...

Agenda

11 mei 2019
Op zaterdag 11 mei verzamelen alle FEESTBEESTEN zich in de grote feesttent op de... lees meer

STADSBLOKKEN-MEINERSWIJK

Voor iedereen

Meer natuur, cultuur, recreatie en het aanpakken van de zwakke plekken: dat is de visie voor Stadsblokken-Meinerswijk. Arnhem krijgt een toegankelijk en aaneengesloten natuur- en recreatiegebied – het grootste uiterwaardenpark van Europa. Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: in de Gebiedsvisie uit 2012 is namelijk door de gemeente en Arnhemse burgers afgesproken dat alle plannen betaald moeten worden met inkomsten uit het gebied zelf. Dus zonder dat inwoners van Arnhem voor de kosten opdraaien. Alleen dan kan de visie voor het gebied uitgevoerd worden en krijgt het gebied eindelijk een duurzame toekomst. Lees meer

 

Speerpunt Natuur

Natuur

Speerpunt Recreatie

Recreatie

Speerpunt Cultuur

Cultuur

Speerpunt Bebouwing

Bebouwing

Stadsblokken-meinerswijk

In beeld