Beloftes nakomen

In het ontwerp bestemmingsplan

Nu het Uitwerkingskader en het Masterplan zijn vastgesteld, is het ontwerpbestemmingsplan de volgende belangrijke mijlpaal. De beloftes die we in eerdere planfases hebben gedaan, ga je terugvinden in het ontwerpbestemmingsplan. Twee belangrijke beloftes zijn: 'Geef de natuur de ruimte' en 'Geef de rivier de ruimte'.

Zo gaan we nieuwe natuur toevoegen en afhankelijk van de gebruiksintensiteit bestemmen tot ‘Natuur’ of tot ‘Park’. Daarnaast nemen we de aanleg van de nevengeul op in het ontwerpbestemmingsplan. Pas als die geul daadwerkelijk gerealiseerd is, mag er gewoond worden op Meinerseiland. Via onze Facebookpagina en deze nieuwsbrief belichten we de komende tijd meer onderdelen uit het ontwerpbestemmingsplan, zodat je steeds kunt zien dat wij niet alleen beloftes doen, maar die ook echt nakomen.

Nieuws

Aaneengesloten natuur, toegankelijk voor iedereen

Stadsblokken Meinerswijk wordt ontwikkeld tot een aaneengesloten robuust uiterwaardenpark. Alle agrarische gronden die nu nog eigendom zijn van KWP en aangemerkt zijn als GNN...

College B&W accordeert ontwerpbestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk

Het college heeft gisteren het ontwerpbestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk vrijgegeven voor inspraak.  Binnen een paar weken zal het plan ter inzage...

Agenda

Geen gegevens gevonden.

STADSBLOKKEN-MEINERSWIJK

Voor iedereen

Meer natuur, cultuur, recreatie en het aanpakken van de zwakke plekken: dat is de visie voor Stadsblokken-Meinerswijk. Arnhem krijgt een toegankelijk en aaneengesloten natuur- en recreatiegebied – het grootste uiterwaardenpark van Europa. Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: in de Gebiedsvisie uit 2012 is namelijk door de gemeente en Arnhemse burgers afgesproken dat alle plannen betaald moeten worden met inkomsten uit het gebied zelf. Dus zonder dat inwoners van Arnhem voor de kosten opdraaien. Alleen dan kan de visie voor het gebied uitgevoerd worden en krijgt het gebied eindelijk een duurzame toekomst. Lees meer

 

Speerpunt Natuur

Natuur

Speerpunt Recreatie

Recreatie

Speerpunt Cultuur

Cultuur

Speerpunt Bebouwing

Bebouwing

Stadsblokken-meinerswijk

In beeld