IN GESPREK MET DE STAD

Jouw mening telt

In de communicatie rondom de planvorming voor het gebied Stadsblokken-Meinerswijk staat goed overleg met geïnteresseerden, belanghebbenden én toekomstige bewoners centraal.

Naast het informeren via bijvoorbeeld de nieuwsbrief wil KWP geïnteresseerden ook actief betrekken bij de voortgang. De komende periode gebeurt dat online. Iedereen die zich via de website heeft ingeschreven als geïnteresseerde wordt benaderd met vragen om de nog te ontwikkelen gebouwen en omgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten op zijn of haar wensen. In een later stadium volgen ook persoonlijke gesprekken. Zodat Stadsblokken-Meinerswijk echt ván en vóór alle Arnhemmers wordt.

Nieuws

Wandelen en fietsen door Meinerswijk

Langs de Rijn, tussen Lobith en Katwijk aan Zee, loopt een 200 kilometer lange historische grens (‘Limes’ in het Latijn) die herinnert aan de aanwezigheid van de...

Nieuwsbrief 4 juni 2018

Vandaag is er weer een nieuwsbrief verstuurd. Ben je benieuwd, maar heb je hem niet ontvangen? Je kan de nieuwsbrief via onderstaande link bekijken.

...

Agenda

6 juni 2018 tot 24 juni 2018
In deze show brengen negen circusartiesten en muzikanten op licht satirische wijze de... lees meer

STADSBLOKKEN-MEINERSWIJK

Voor iedereen

Meer natuur, cultuur, recreatie en het aanpakken van de zwakke plekken: dat is de visie voor Stadsblokken-Meinerswijk. Arnhem krijgt een toegankelijk en aaneengesloten natuur- en recreatiegebied – het grootste uiterwaardenpark van Europa. Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: in de Gebiedsvisie uit 2012 is namelijk door de gemeente en Arnhemse burgers afgesproken dat alle plannen betaald moeten worden met inkomsten uit het gebied zelf. Dus zonder dat inwoners van Arnhem voor de kosten opdraaien. Alleen dan kan de visie voor het gebied uitgevoerd worden en krijgt het gebied eindelijk een duurzame toekomst. Lees meer

 

Speerpunt Natuur

Natuur

Speerpunt Recreatie

Recreatie

Speerpunt Cultuur

Cultuur

Speerpunt Bebouwing

Bebouwing

Stadsblokken-meinerswijk

In beeld