Watermanagement

Stadsblokken Meinerswijk

Water is een belangrijk thema binnen de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk. De gevolgen voor het waterpeil in het gebied en van de Rijn zijn nauwkeurig in kaart gebracht door KWP en adviesbureaus Witteveen+Bos en HKV. De extra ruimte voor de rivier-maatregelen die binnen het plan worden getroffen, zorgen gemiddeld voor een daling van het waterpeil en dus voor minder overstromingsrisico’s in de toekomst. Rijkswaterstaat geeft het ontwerpbesluit waterwetvergunning binnenkort vrij voor inspraak en lijkt daarmee positief te oordelen over de ruimte voor de rivier-maatregelen die horen bij dit plan, maar er gelden nog wettelijke mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen. Pas daarna velt Rijkswaterstaat haar definitieve oordeel.

Over het thema water is uitgebreid gecommuniceerd met belanghebbende partijen, waaronder in- en omwonenden van het gebied tijdens diverse bijeenkomsten en met de gemeente en het college van B&W. Omdat het thema water leeft in Arnhem en wij geregeld vragen krijgen van geïnteresseerden, hebben KondorWessels Projecten en Witteveen+Bos in de afgelopen periode een animatievideo gemaakt die alle informatie geeft over de toekomstige waterstandsverbeteringen. Dat filmpje is op de website te bekijken.

Bekijk het filmpje

Nieuws

Een werfkraan voor de Stadsblokkenwerf

Een onderdeel van Stadsblokken Meinerswijk is de Stadsblokkenwerf. De Stadsblokkenwerf heeft met haar paviljoen niet alleen een publiekstrekkende functie aan de sfeervolle...

Wandelen in Stadsblokken Meinerswijk

Het is je waarschijnlijk niet ontgaan, KondorWessels Projecten heeft op woensdag 19 december jl. 70 hectare natuurgronden in het uiterwaardenpark Stadsblokken Meinerswijk aan...

Agenda

Geen gegevens gevonden.

STADSBLOKKEN-MEINERSWIJK

Voor iedereen

Meer natuur, cultuur, recreatie en het aanpakken van de zwakke plekken: dat is de visie voor Stadsblokken-Meinerswijk. Arnhem krijgt een toegankelijk en aaneengesloten natuur- en recreatiegebied – het grootste uiterwaardenpark van Europa. Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: in de Gebiedsvisie uit 2012 is namelijk door de gemeente en Arnhemse burgers afgesproken dat alle plannen betaald moeten worden met inkomsten uit het gebied zelf. Dus zonder dat inwoners van Arnhem voor de kosten opdraaien. Alleen dan kan de visie voor het gebied uitgevoerd worden en krijgt het gebied eindelijk een duurzame toekomst. Lees meer

 

Speerpunt Natuur

Natuur

Speerpunt Recreatie

Recreatie

Speerpunt Cultuur

Cultuur

Speerpunt Bebouwing

Bebouwing

Stadsblokken-meinerswijk

In beeld