Het plan

MEINERSWIJK

ALGEMEEN

In het Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp & Schetsontwerp Inrichtingsplan (VOSP) zijn de ontwikkelgebieden Meinerseiland (nu nog het bedrijventerrein Meinerswijk), de haven van Workum en de ASM Haven landschappelijk en stedenbouwkundig verder uitgewerkt, voortbouwend op het Masterplan. Onder de verschillende kopjes onder ‘Het Plan’ op deze website lees je meer over de plannen.

 

 

ALTIJD droge voeten

Alle bebouwing die nieuw wordt toegevoegd, staat altijd hoog en droog, minimaal op 14.00 m + NAP. Dat is hoger dan het maximale hoogwaterpeil dat nu als maatgevend geldt, en theoretisch eens in de 1250 jaar voor zou kunnen komen. Ook de (nieuwe) wegen naar de verschillende woongebieden toe liggen hoogwatervrij. Meinerseiland wordt bereikbaar via een doorlaatwerk waaronder het water bij hoog water stroomt. Het wegdek blijft in die gevallen boven rivierwaterpeil.

 

 

zo autovrij mogelijk

Stadsblokken Meinerswijk wordt bovenal een park om te recreëren. Wandelaars, fietsers en de natuur zijn daarom het belangrijkst. Uitgangspunt is dan ook: ‘beperk het autoverkeer’. Het gebied is alleen per auto toegankelijk voor bewoners, bezoekers van bewoners, mindervaliden en personeel van bedrijven die zich in het gebied bevinden. Stadsblokken Meinerswijk wordt een robuust uiterwaardenpark, een stoer en natuurlijk gebied, deels bewoond in meerdere bestaande en nieuwe enclaves in het groen. 

Autovrij

 

 
Meinerswijk strand

Alternatief voor auto stimuleren

Afgezien van prettige looproutes naar de binnenstad en vlotte fietsroutes naar onder andere station Arnhem Centraal, worden bewoners verleid om een ander vervoermiddel te kiezen dan de auto, door actief alternatieven aan te bieden. Er zijn op dit moment veel innovaties op het gebied van mobiliteit. MaaS (Mobility as a Service) staat voor het afstemmen van diverse mobiliteitsvormen op elkaar. Met een handige app kun je je mobiliteit naar behoefte regelen; bijvoorbeeld een fiets, een bus, een parkeerplaats of een deelauto. Hiermee wordt het mogelijk mobiliteit beter en completer aan te bieden. Door gericht op deze ontwikkeling in te zetten, onder andere door in de gebouwen ruimte te reserveren voor (het stallen van) deelauto's, elektrische deelscooters, elektrische fietsen en bakfietsen, komt Stadsblokken Meinerswijk in tijd dichter bij de stad en de rest van Nederland te liggen, zonder dat een auto daar altijd voor nodig is. In de vervolgplannen wordt dit concreet uitgewerkt.

goed bereikbaar Met het OV

 

Stadsblokken Meinerswijk is goed bereikbaar met het OV: er ligt een bushalte op de Eldenseweg, centraal in het gebied en op loopafstand van de bestemmingen. De entree van het uiterwaardenpark ligt direct aan de overzijde van de Mandelabrug, op 750 meter afstand van het Centraal Station. Een afstand die overeenkomt met de afstand tussen Arnhem Centraal en de hoofdentrees van park Sonsbeek. Bezoekers die toch met de auto naar het park komen, parkeren buiten het park en leggen met de pont, te voet of op de fiets het laatste stuk van hun reis af. Bij voorkeur parkeren ze op het transferium bij Gelredome, waar ruim 100 parkeerplaatsen zijn. De beschikbaarheid van deelfietsen op dit transferium en verbeterde aansluiting op het openbaar vervoer zou de positie van dit parkeerterrein als uitvalsbasis voor Stadsblokken Meinerswijk verbeteren. Bezoekers van Stadblokken Meinerswijk die ook een bezoek aan de binnenstad brengen, kunnen gebruik maken van de parkeergarages in de binnenstad en met de pont of te voet de oversteek over de Rijn maken.

 

 

 

 
Vogelvlucht

PARKEREN UIT HET ZICHT


Meinerseiland en de ASM Haven zijn alleen met auto's toegankelijk voor bewoners en hun bezoek. Bewoners van het ASM terrein parkeren hun auto in de half verdiepte garage. Binnen de ASM Haven zijn er beperkt parkeerplaatsen voor bezoekers van de bewoners en minderinvaliden gereserveerd. Bezoekers van de publieke functies kunnen niet met de auto komen. Ook op Meinerseiland gebeurt parkeren uit het zicht. Auto's van bewoners worden bijvoorbeeld in het gebouw, onder het gebouw, in een patio of in een door architectuur omsloten buitenruimte geparkeerd. Bezoekers parkeren langs de zijwegen zodat de hoofroute over het eiland het domein voor fietsers en voetgangers wordt.

 

 

Nieuwe ontsluiting vanaf de Eldenseweg 


Door het realiseren van een gelijkvloerse kruising op de Eldenseweg wordt de bereikbaarheid van Stadsblokken Meinerswijk verbeterd en hinder van autoverkeer in Malburgen voorkomen. Via deze kruising kun je zowel vanuit het noorden als het zuiden het gebied bereiken en verlaten. Vanwege de kruising, waar het verkeer met verkeerslichten geregeld wordt, wordt de snelheid op de Eldenseweg verlaagd.

Het terugbrengen van de snelheid van het verkeer op dit deel van de Eldenseweg naar 50 km/u maakt van deze verkeersader een stadsweg. Bijkomend voordeel is minder geluidsoverlast in het park. De twee keer dat het autoverkeer vanaf Stadsblokken nu nog de fietsers op het Rijn-Waalpad kruizen, wordt vervangen door één kruising met de nieuwe aansluiting. De afslag vanaf de Eldenseweg takt bijna direct aan op de nieuwe parkweg die zich door het gebied slingert en de verschillende enclaves met elkaar verbindt. Deze heeft het karakter van een smalle landelijke weg - net als in Meinerswijk - waarvan de automobilist en de fietser beiden gebruik maken. Door deze nieuwe verkeersontsluiting rijdt verkeer van Stadsblokken Meinerswijk niet langer door Malburgen heen.

Een nieuwe, rechtstreekse aansluiting van de kruising op de ASM Haven (waar de grootste concentratie nieuwe woningen gerealiseerd gaat worden) zorgt dat langzaam verkeer op de Stadsblokkenweg én bestaande bewoners in de Haven van Coers, hier weinig hinder van ondervinden.

Ontsluiting