Stadsblokken Werf restaurantStadsblokken boulevardStadsblokken

Kleinschalig bebouwd

Uitgaan van wat er was

Op dit moment is al 0,84% van Stadsblokken Meinerswijk bebouwd. De bebouwing neemt met maximaal en half voetbalveld toe tot 0,99% van het totale gebied. De rest blijft dus onbebouwd. Woningbouw komt alleen op nu al bebouwde, verharde, verwaarloosde of zwakke plekken. De kwaliteit van het gebied krijgt dus een flinke verbeterslag en er komt leven in de brouwerij! Op een duurzame manier die past binnen het groene karakter van Stadsblokken en Meinerswijk.

 

Vogelvlucht Stadsblokken

 

Meinerseiland: een natuurlijk, bewoond en recreatief eiland

Het fabrieksterrein maakt plaats voor een natuurlijk schiereiland, dat ontstaat door het graven van een nieuwe nevengeul als verlengde van de Plas van Bruil en het ophogen van het fabrieksterrein. Het is een glooiend, natuurlijk bebost eiland met moerassige oevers en zandige stranden. Het landschap is dominant en zichtbaar vanuit de omgeving. De bebouwing staat los in het landschap, verscholen in het bos of de grillige bosrand. De natuur komt tot aan de gevel: verscholen in de hoger gelegen bosrand staan her en der verspreid een beperkt aantal woningen. Met uitzicht over Meinerswijk, terwijl de lager gelegen oevers voor iedereen toegankelijk blijven. Meinerseiland is een dynamische bestemming waar natuur, (water)recreatie, cultuur en bewoning hand in hand gaan.

Meer over Meinerseiland

 


 

Woonblokken Stadsblokken

De havengeschiedenis is bijzonder en hoort bij Arnhem. Juist daarom vormt de architectuur en de sfeer van de oude havens de inspiratie voor Stadsblokken. Niet alleen worden de oude havenrestanten opgeknapt en hergebruikt in de openbare ruimte, woongebouwen krijgen dezelfde stoere uitstraling als de loodsen die er vroeger stonden.

 

 

Van Workum: een kleinschalige (passanten-)haven

De havengeschiedenis is bijzonder en hoort bij Arnhem. Juist daarom is de aanwezigheid van de haven één van de grootste kwaliteiten van het gebied. Vandaag is deze haven een relatief afgesloten bedrijventerrein voor het opslaan en opknappen van boten. Een verborgen plek voor de Arnhemmer. Het doel is om van deze haven een levendige plek te maken aan het water, voor de Arnhemmer, de toerist én de booteigenaar. Een publieke jachthaven waar het voor iedereen goed vertoeven is en waar je nog steeds kunt werken. Een stoere plek, waar boten in en uit het water getakeld worden, waar verkeer doorheen rijdt, waar gewoond wordt en met een prachtig uitzicht over de Rijn en de binnenstad. Door het verplaatsen van de doorgaande route van de achterzijde naar de voorzijde van de werf wordt de haven 'omgedraaid'. De huidige achterkant, aan het water, wordt de voorkant. De huidige voorkant, tussen bebouwing en de Eldenseweg, wordt de achterkant. Dat wordt het 'erf' voor de werf, waar gewerkt kan worden en opslag plaats vindt. De haven wordt vergroot en ook geschikt als passantenhaven. Een paviljoen met zicht over de Rijn versterkt het karakter van de haven als verblijfsruimte. Woningen kijken uit op het omliggende landschap als op de haven. Woningen zorgen voor levendigheid, ook als publieke functies gesloten is. De sfeer van de oude haven is de inspiratie voor de architectuur. Niet alleen worden de oude havenrestanten opgeknapt en hergebruikt in de openbare ruimte, woongebouwen krijgen dezelfde stoere uitstraling als de loodsen die er vroeger stonden.

 

ASM Haven: een levendige stadshaven verscholen in het groen

 

De aanwezigheid van de ASM haven is een cadeau voor de stad. Deze voormalig industriële zone ligt ondanks zijn ligging pal tegenover het stadscentrum als een onbekende oase in het groen. Industriële restanten zoals de oude, overgroeide scheepshelling en de nog bestaande afbouwkade, ademen de sfeer van het verleden. Het doel van de herontwikkeling is om van deze haven een
levendige plek in de stad te maken. waar je aan het water kan zitten, het verleden te proeven en een hapje kan eten. Waar voorstellingen de haven tot leven wekken, waar gewoond, gesport, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Door de ligging van de ASM haven tussen Rijn en nevengeul, tussen bos en festival-strandlandschap heeft het vier gezichten en brengt het daarmee al het goede van het gebied op één plek samen in deze historische setting. Nieuwe gebouwen worden zorgvuldig tussen de bestaande relicten en bomen geplaatst. Ze kaderen en begrenzen de bijzondere ruimte als enclave binnen het robuuste uiterwaardenpark. wonen, werken, horeca en de bestaande Stadsblokkenwerf maken van deze verborgen plek een onverwacht levendige wereld, een verrassende bestemming in het groen.