Stadsblokken Werf restaurantStadsblokken boulevardStadsblokken

Kleinschalig bebouwd

Uitgaan van wat er was

Op dit moment is al 0,84% van Stadsblokken Meinerswijk bebouwd. De bebouwing neemt met maximaal een half voetbalveld toe tot 0,99% van het totale gebied. De rest blijft dus onbebouwd. Woningbouw komt alleen op nu al bebouwde, verharde, verwaarloosde of zwakke plekken. De kwaliteit van het gebied krijgt dus een flinke verbeterslag. Er komt leven in de brouwerij! Dit gebeurt op een duurzame manier die past binnen het groene karakter van Stadsblokken en Meinerswijk.

 

Vogelvlucht Stadsblokken

 

Meinerseiland: een natuurlijk, bewoond en recreatief eiland

Het fabrieksterrein maakt plaats voor een natuurlijk schiereiland. Het is een glooiend, natuurlijk bebost eiland met moerassige oevers en zandige stranden. Het landschap is dominant en zichtbaar vanuit de omgeving. De bebouwing staat los in het landschap verscholen in het bos of de grillige bosrand. Niet omringd door traditionele kavels, maar met de natuur tot aan de gevel. In de hoger gelegen bosrand staan her en der een beperkt aantal woningen verspreid,, met uitzicht over Meinerswijk, terwijl de lagergelegen oevers voor iedereen toegankelijk blijven. Meinerseiland is een dynamische bestemming waar natuur, (water)recreatie, cultuur en bewoning hand in hand gaan.

Lees alles over Meinerseiland vanaf pagina 39 van het Masterplan

Meer over Meinerseiland

 


 

 

 

Van Workum: een kleinschalige (passanten-)haven

De havengeschiedenis is bijzonder en hoort bij Arnhem. Juist daarom is de aanwezigheid van de haven één van de grootste kwaliteiten van het gebied. Vandaag de dag is deze haven een relatief afgesloten bedrijventerrein voor het opslaan en opknappen van boten. Een verborgen plek voor de Arnhemmer. De plannen maken een levendige aan het water, voor de Arnhemmer, de toerist en de booteigenaar. Een publieke jachthaven waar het voor iedereen goed vertoeven is en waar je nog steeds kunt werken. Een stoere, dynamische plek, waar boten in en uit het water getakeld worden, waar je kunt eten en drinken enwaar gewoond wordt, met een prachtig uitzicht over de Rijn en de binnenstad. Door het verplaatsen van de doorgaande route van de achterzijde naar de voorzijde van de werf wordt de haven 'omgedraaid': de huidige achterkant, aan het water, wordt de voorkant, en andersom De haven wordt vergroot en wordt daarmee ook geschikt als passantenhaven. Een paviljoen met zicht over de Rijn versterkt het karakter van de haven als verblijfsruimte. Woningen zorgen voor levendigheid, ook wanneer het gebied voor publieke functies gesloten is. De sfeer van de oude haven is de inspiratie voor de architectuur. Niet alleen worden de oude havenrestanten opgeknapt en hergebruikt in de openbare ruimte, ook krijgen  woongebouwen dezelfde stoere uitstraling als de loodsen die er vroeger stonden.

De volledige plannen voor Van Workum vind je vanaf pagina 56 van het Masterplan

 

ASM Haven: een levendige stadshaven verscholen in het groen

 

De aanwezigheid van de ASM haven is een aanwinst voor de stad. Deze voormalig industriële zone ligt ondanks zijn ligging pal tegenover het stadscentrum als een onbekende oase in het groen. Industriële restanten zoals de oude, overgroeide scheepshelling en de nog bestaande afbouwkade, ademen de sfeer van het verleden. Het doel van de herontwikkeling is om van deze haven een

levendige plek in de stad te maken waar je aan het water kan zitten, het verleden proeft en een hapje kan eten. Waar voorstellingen de haven tot leven wekken, waar gewoond, gesport, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Nieuwe gebouwen worden zorgvuldig tussen de bestaande relicten en bomen geplaatst. Ze kaderen en begrenzen de bijzondere ruimte als enclave binnen het robuuste uiterwaardenpark. wonen, werken, horeca en de bestaande Stadsblokkenwerf maken van deze verborgen plek een onverwacht levendige wereld, een verrassende bestemming in het groen.

Verder lezen over de ASM Haven? Sla het Masterplan open vanaf pagina 72