Festival de luie hond

Meer Cultuur

Culturele initiatieven in het groene hart van de stad

Arnhem is een cultureel bruisende stad. Doel is om ook Stadsblokken Meinerswijk aantrekkelijk te maken voor culturele initiatieven, door bijzondere bestaande panden en de oude havens een culturele functie te geven. In het plan voor het gebied is er ruimte voor aantrekkelijke, recreatieve en culturele activiteiten die de stad verrijken, zoals Cirque de la Liberté, Festival de Luie Hond en Free Your Mind.​

 

Ateliers en exposities

Het industriële en culturele erfgoed van het gebied wordt versterkt. De oude havens veranderen in levendige en groene enclaves waar volop ruimte komt voor theater, horeca en recreatie. Maar ook kunnen de oude fabrieksgebouwen een nieuwe functie krijgen in de vorm van ateliers, een kunsthal of dependance van het Museum Arnhem. Veel kan, niets lijkt onmogelijk.
 


Muziek, kunst en theater

Een plek waar mensen samenkomen om te genieten van cultuur. Stadsblokken Meinerswijk leent zich er perfect voor. Geniet van muziek, kunst en theater in een groene omgeving die uitnodigt om er elke dag weer terug te komen. Door ook cultuur toe te voegen aan het gebied is Stadsblokken Meinerswijk echt een hart voor de stad waar Noord en Zuid elkaar ontmoeten. 


Oude Scheepshelling

De door rivierbos omsloten ASM haven veranderd in een cultureel amfitheater, met een drijvend podium, horeca en terrassen op de kade van waaruit je de hele haven kunt overzien.  Door het opknappen van de oude scheepshelling, ontstaat een spectaculaire tribune aan het water. Onder de bomen, met op de achtergrond de lichtjes van de stad.  


Festivalterrein

Het festivalterrein wordt een dynamisch rivierduinpark, met ruimte voor sporten, zonnen, barbecueën en evenementen. Het terrein wordt op een duurzame manier geschikt gemaakt voor evenementen in de toekomst: riolering, water en elektra worden verwerkt in het terrein zodat evenementen, klein en groot, gemakkelijk terechtkunnen op het terrein.

Cultuurhistorie

In en om de te ontwikkelen dynamische gebieden Stadsblokken en bedrijventerrein Meinerswijk zijn diverse cultuurhistorische elementen te vinden. Deze elementen zijn het startkapitaal van de ontwikkeling. De meest prominente cultuurhistorische relicten zijn de havens zelf, die centraal staan in de herontwikkeling van stadsblokken. En hoewel de meeste cultuurhistorisch interessante bebouwing van de voormalige ASM is verdwenen zijn restanten ervan in het maaiveld nog terug te vinden en te gebruiken. Ook heel prominent aanwezig zijn de gehuchten Het Heuveltje en De Praets. Hoewel ze buiten de te ontwikkelen zones vallen, krijgen ze door hun nieuwe context aan de toekomstige nevengeul wel een veel prominentere plek in het gebied. Ook aanpassingen aan de infrastructuur laten indirect deze cultuurhistorische bijzonderheden midden in Arnhem beter tot hun recht kunnen komen. De nieuwe nevengeul geeft tevens weer betekenis aan de oude sleuteldam die de begrenzing er van vormt. Een aantal bestaande gebouwen van het huidige fabrieksterrein blijven in de herontwikkeling van dit terrein behouden. Door het terrein rondom de beroemde John Frostbrug op te waarderen als parklandschap en door het creëren van zichtlijnen op de brug vanuit de ontwikkeling rondom ASM, krijgt deze landmark een extra prominente rol. In het totale uiterwaardenpark Stadsblokken Meinerswijk dat met het Masterplan ontstaat, is ruimte aanwezig om in de toekomst andere cultuurhistorische objecten te verbijzonderen.