Meinerswijk

Meinerswijk

Het Plan Meinerseiland


Het huidige bedrijventerrein, wordt straks een natuurlijk bebost schiereiland met her en der woningen. De blokkade die dit gebied vormde richting de uiterwaarden en de Rijn wordt opgeheven zodat er volop ruimte voor de rivier, natuur, wonen en recreëren aan de Rijn komt.

 

GESCHIEDENIS


Stadsblokken Meinerswijk kent een rijke geschiedenis. De vroegste sporen van bewoning van het gebied gaan terug tot de tijd van het Romeinse Keizerrijk. In de recentere geschiedenis werden er stenen gebakken op de plek van het toekomstige Meinerseiland en was er scheepsbouw op Stadsblokken.
 

geschiedenis

MEINERSEILAND


Van 1874 tot 1980 was dit gebied in gebruik voor de kleiwinning en het bakken van stenen. De oude steenfabriek is grotendeels gesloopt. Van het naoorlogse fabrieksterrein worden een aantal interessante bakstenen gebouwen bewaard. Deze herkenbare panden onderscheiden zich straks van de nieuwe woningen. Ze zullen onder andere worden gebruikt om publieke functies in onder te brengen.

meinerseiland

Ruim baan voor de natuur


De natuur staat centraal in alle plannen. Waar nu nog hekken staan, kun je straks weer langs de oevers van de Rijn wandelen. Recreëren wordt een feest in dit gebied. Op het eiland blijven een aantal karakteristieke industriële gebouwen staan die publieke functies krijgen. De spoordijkjes die nu nog vanuit het zuiden op het bedrijventerrein aantakken, zijn straks uitzichtpunten over de nevengeul en Meinerseiland heen. De basis voor Meinerseiland is dat het een plek wordt waar zowel de bezoeker als de rivier zichzelf weer gemakkelijker door het uiterwaardengebied banen.

 

WONEN IN DE UITERWAARDEN 


Op Meinerseiland kan straks ook gewoond worden. Maar dan op een on-Nederlandse manier. Midden in de natuur, zonder dat je eigenlijk een auto nodig hebt, op 750 meter van het centrum en het centraal station. Het is het ideaal van velen: een vrijstaande woning in de natuur, maar wel midden in de stad met alle voorzieningen dichtbij. Het plan bestaat uit relatief bescheiden woningen, zowel qua grootte als verschijningsvorm, die opgaan in de natuur. Verwacht geen grote lap grond die je in het weekend moet maaien, standaardschuttingen om de tuin heen, de auto van de buurman voor de deur of nietszeggende plantsoentjes en wipkippen. Wonen op Meinerseiland wordt anders, geïnspireerd op woonvormen in Scandinavië, de VS en in eigen land met name op de Waddeneilanden. Hier vind je verglijkbare woningen zoals cabins, lodges en (houten) huizen in een écht landschap. Wonen op Meinerseiland wordt een vakantie-achtige manier van leven, midden in Arnhem. 

uiterwaarden

 

Groenstructuur Meinerseiland


De groenstructuur van Meinerseiland wordt gevormd door vier vegetatietypen die wordt aangeplant en als zodanig wordt beheerd. Van bloemrijk grasland tot bos. Hiermee wordt een natuurlijk en bijzonder groen eiland gerealiseerd.

 

Struikgewas met bomen 


De randen van het eiland, de steilere oevers en de delen tussen de woningen in, bestaan uit struikgewas met bomen. Dat garandeert privacy, een groen en natuurlijk aanzicht, maar ook nog licht, zon (energie) en doorzichten vanuit de woningen op de omgeving.

 

Bomenbos 


Bij delen waar overzicht prettig is, onder andere voor sociale veiligheid, zoals in de clusters tussen de woningen in, wordt ondergroei geregeld verwijderd.

Ruig grasland met bomen 


Langs de oevers komt ruig grasland met her en der bomen en struweel voor. Ook de open delen van de zijdalen hebben dit vegetatietype. Het gras wordt circa twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd, zodat het grasland schraal blijft.

 

Bos met ondergroei 


De ruggengraat van het bos (langs de hoofdweg, in eigendom van de gemeente) is het meest dicht beplant, met ondergroei, wat het meest natuurlijke, groene en biodiverse resultaat oplevert.

 

Aanleg en beheer


Bij de aanleg zal een combinatie gemaakt worden tussen hardhout en zachthout, zoals Schietwilg, Zwarte Els en Berk. Door deze snelgroeiende soorten ontstaat al snel het beeld van een bos. Deze zogenaamde 'wijkers'  kunnen langzaamaan plaats maken voor de trager groeiende hardhoutsoorten, de ‘blijvers’.

 

 

Routes over het eiland en spelen 

De hoofdroute over het eiland en de zijwegen zijn van zwart asfalt zoals dat in de rest van het park ook het geval is. De paden over de oevers en door de zijdalen zijn onverharde paadjes door het gras, al dan niet gemaaid of als olifantenpaadje. Op steile hellingen van oevers naar boven kunnen eenvoudige trappen in het landschap ingepast worden. Sober vormgegeven steigers die het water insteken, vormen mooie publieke plekken om te zitten, te vissen, het water in te springen of de boot aan te leggen. Speelobjecten zijn er niet: het landschap zelf is één groot sport- en speelparadijs voor jong en oud.

Routes over het eiland