Stadsblokken Boulevard

Nieuws

 

 

Wandelen en fietsen door Meinerswijk

Langs de Rijn, tussen Lobith en Katwijk aan Zee, loopt een 200 kilometer lange historische grens (‘Limes’ in het Latijn) die herinnert aan de aanwezigheid van de Romeinen in Nederland. De ANWB heeft langs deze grens een route uitgezet voor wandelaars en fietsers. De nieuwe Limesroute voert wandelaars en fietsers langs de resten van het Romeinse verleden welke ook in Meinerswijk zichtbaar zijn. Hier zijn de restanten ontdekt van een Romeins fort. De contouren van het hoofdkwartier zijn aangegeven in het tegenwoordige natuurterrein, waar het prachtig wandelen is.


De Limesroute fietsen

De gemarkeerde Langeafstandsroute voor fietsers, gerealiseerd door het Fietsplatform in opdracht van ANWB, beslaat 200 kilometer en volgt daarbij het knooppuntennetwerk. De route is verdeeld in zes relatief korte dagetappes. Deze etappes zijn uitgebreid beschreven in de Fietsgids Romeinse Limesroute. De route volgt het fietsknooppuntennetwerk en is herkenbaar bewegwijzerd. Je fietst dus van knooppunt naar knooppunt. Als een Romeinse bezienswaardigheid net buiten de hoofdroute ligt, staat in de gids beschreven hoe je er komt.

 

De Limesroute wandelen

Wandelaars kunnen een 275 kilometer lang gemarkeerd wandelpad volgen, het Romeinse Limespad (ontwikkeld door Wandelnet). Zowel de wandel- als fietsroute gaan van Katwijk – waar de Rijn destijds in zee uitmondde – via Leiden en Utrecht naar Nijmegen en verder de Duitse grens over, waar de route aansluit op bestaande internationale routes. Bekijk de Limes wandelroute op Wandelnet.

 

Het Romeinse verleden

Voor het Romeinse verleden gaan we 2000 jaar terug in de tijd, toen de Romeinen ten zuiden van de Rijn een weg bouwden: de Limes, naar het Romeinse woord voor grens. De Limes verbond de tientallen forten en wachttorens waarmee de Romeinen zich wilden beschermen tegen invallen van de barbaren uit het noorden – de Germanen. De forten (castella), wegen, havens en schepen uit die tijd liggen voor een deel nog in de bodem verborgen. Een ander deel is door archeologen opgegraven. Dat leverde indrukwekkende museumvoorwerpen en fascinerende verhalen op, die vandaag de dag langs de hele Limes worden verteld: in musea, in nagebouwde forten, en door middel van apps en kunstwerken die op het Romeinse verleden zijn geïnspireerd. De Limesroute rijgt deze meer dan 40 bijzondere plekken aan elkaar, meanderend door ons fraaie rivierenlandschap en het Groene Hart.

 

Over de Limesroute

ANWB en Wandelnet zijn samen met Romeinse Limes Nederland onderdeel van het Limesnetwerk, dat samen werkt aan het vergroten van de bekendheid, kennis en beleefbaarheid van de noordgrens van het Romeinse rijk. Samen met het Rijk, de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland hebben deze partijen gezorgd voor de realisatie van de Limesroutes. Sinds 2011 staat de Romeinse Limes in Nederland op de Voorlopige lijst Werelderfgoed van UNESCO. Het Rijk, de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts werken samen met de gemeenten langs de Limes aan de voorbereiding van de nominatie. In het buitenland staan drie onderdelen van de Romeinse Limes al op de Werelderfgoedlijst: in Engeland, Duitsland en Schotland. In 2020 wordt het nominatiedossier naar verwachting ingediend, en in 2021 wordt besloten of de Nederlandse Limes definitief de Werelderfgoedstatus krijgt. Deze belangrijke nominatie van werelderfgoed is de moeite waard om al wandelend of fietsend te gaan ontdekken!

Volg het laatste nieuws op Facebook