Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Aaneengesloten natuur, toegankelijk voor iedereen

Bron: Fokko Erhart www.wildernisfoto.nl

Stadsblokken Meinerswijk wordt ontwikkeld tot een aaneengesloten robuust uiterwaardenpark. Alle agrarische gronden die nu nog eigendom zijn van KWP en aangemerkt zijn als GNN (Gelders Natuurnetwerk) en/of GO (Groene Ontwikkelingszone) hebben, worden toegevoegd aan het bestaande uiterwaardenpark en krijgen de bestemming 'natuur'. Daarmee ontsnippert het gebied en komt de grote eenheid natuur in één beheer.

 

Het bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan regelt dat de betreffende gronden in Stadsblokken Meinerswijk afhankelijk van de intensiteit qua recreëren, zijn voorzien van een 'Natuur' (extensief) of 'Groen - Landschap en Park' (intensiever) bestemming. Ten gevolge van dit bestemmingsplan plan ontstaat er een robuuste uiterwaardengebied. In de realisatieovereenkomst is afgesproken dat, nu het college het bestemmingsplan heeft vrijgegeven voor publicatie, de gronden die nu al de bestemming ‘Natuur’ hebben overgaan naar de gemeente Arnhem. Andere gronden volgen bij vaststelling en bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

 

Beheervisie

Gemeente en KWP hebben inmiddels ook opdracht gegeven tot het maken van een beheervisie voor de gronden natuurbestemming. In deze visie zijn de maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn voor het bereiken en handhaven van dit aaneengesloten robuust uiterwaardenpark. Gemeente en KWP maken gebruik van input welke in eerdere consultatierondes is opgehaald en leggen een concept plan voor aan de stakeholders. Gemeente en KWP nemen reacties in overweging zo lang input van stakeholders past binnen de vastgestelde kaders (Uitwerkingskader en Masterplan).

Volg het laatste nieuws op Facebook