Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Bodemonderzoek Plas van Bruil

Dankzij de plannen ontstaat er meer ruimte voor de Rijn. Op de plek van het oude fabrieksterrein Meinerswijk ontstaat het Meinerseiland doordat een nevengeul de Plas van Bruil straks in directe verbinding met de Rijn brengt. Ter voorbereiding hierop is er bodemonderzoek nodig. Daarom zal er vanaf deze week onder andere graafwerk plaatsvinden bij de plas. KWP heeft de werkzaamheden goed afgestemd met de gemeente Arnhem en met Rijkswaterstaat. We waarborgen de veiligheid voor bezoekers door het werkterrein af te zetten met lint. De werkzaamheden vinden uitsluitend overdag plaats en zijn naar verwachting vrijdag 28 september afgerond. Heeft u vragen? Mail ons dan op info@stadsblokkenmeinerswijk.nl!

Volg het laatste nieuws op Facebook