Luchtfoto Meinerswijk - Stadsblokken

College B&W enthousiast over plan Stadsblokken - Meinerswijk

Het plan voor Stadsblokken-Meinerswijk, getiteld Eilanden 3.0, kan op steun rekenen van het college van burgemeester en wethouders. Het plan wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad die kan beoordelen of het plan past binnen de kaders die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld en waarover de Arnhemse bevolking zich positief heeft uitgesproken via een referendum in november 2016.

Het Masterplan Eilanden 3.0, zoals het plan officieel heet, is één van de bouwstenen voor het bestemmingsplan van Stadsblokken-Meinerswijk. In het plan, dat is opgesteld door de grondeigenaar KondorWessels Projecten in samenwerking met landschapsbureau Harro de Jong en ontwerpbureau De Zwarte Hond, staat beschreven op welke wijze het gebied wordt ingericht met functies als recreatie, natuur en (op beperkte schaal) wonen.

 

Central Park

Verantwoordelijk wethouder Ron König is enthousiast over de plannen: "Op de eerste plaats verdienen de opstellers een compliment over de wijze waarop ze dit plan samen met alle belanghebbenden hebben gemaakt. Als college zijn we van mening dat het plan past binnen de kaders die zijn meegegeven. Als deze plannen doorgaan heeft Arnhem er een uniek natuur- en woongebied bij dat zijn weerga niet kent "

 

Vervolg

Het Masterplan Eilanden 3.0 wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Het Masterplan vormt daarmee één van de bouwstenen van het bestemmingsplan dat volgens planning begin 2018 ter inzage wordt gelegd. Het Masterplan is te vinden op www.stadsblokkenmeinerswijk.nl. Daar is ook een film te zien die het plan in enkele minuten samenvat.

Volg het laatste nieuws op Facebook