Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

De Haven van Workum

De Haven van Workum, de plek waar het Watersportcentrum Arnhem gevestigd is, is voor veel Arnhemmers een onbekende plek doordat achter de gebouwen langsgereden wordt. Door het verplaatsen van de doorgaande route van de achterzijde naar de voorzijde van de werf wordt de haven 'omgedraaid'. De huidige achterkant, aan het water, wordt de voorkant. De huidige voorkant, tussen bebouwing en de Eldenseweg, wordt de achterkant. Dat wordt het 'erf' voor de werf, waar gewerkt kan worden en opslag plaats vindt. De haven wordt vergroot en ook geschikt als passantenhaven. Een paviljoen met zicht over de Rijn versterkt het karakter van de haven als verblijfsruimte. Er worden woningen voorzien die zowel op omliggend landschap als op de haven uitkijken. Woningen zorgen voor levendigheid, ook als publieke functies gesloten is. De sfeer van de oude haven is de inspiratie voor de architectuur. Niet alleen worden de oude havenrestanten opgeknapt en hergebruikt in de openbare ruimte, woongebouwen krijgen dezelfde stoere uitstraling als de loodsen die er vroeger stonden.

Bijlage

Volg het laatste nieuws op Facebook