Impressie Stadsblokken - Terras

Deelauto's op Stadsblokken Meinerswijk?

Het aantal deelauto's in Nederland neemt in rap tempo toe: in 2017 zijn het er al meer dan 30.000. Het afgelopen jaar zijn er zo'n 5.700 deelauto's bij gekomen. In bijna het hele land kun je nu een deelauto huren van een plaatsgenoot, bijvoorbeeld via SnappCar of MyWheels. En in 31% van de gemeentes staan auto’s van bedrijven als Greenwheels, ConnectCar of MyWheels. Zo'n 90.000 mensen maken al gebruik van een deelauto.


In het Masterplan Eilanden 3.0 lees je dat in de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk de voetganger, fietser en pont voorop staan. Is er dan helemaal geen ruimte voor de auto? Zeker wel. Bewoners van Meinerseiland parkeren binnen de architectonische ensembles. Bezoekers parkeren informeel in de bermen van secundaire zijwegen. Op Stadsblokken wordt het parkeren voor de bewoners opgenomen in de architectuur of in half verdiepte parkeergarages. Het beperkte bezoekers parkeren vindt deels plaats in de garages, deels wordt bezoekers parkeren zorgvuldig op maaiveld gerealiseerd. In de ontwikkeling wordt daarmee voldaan aan de geldende parkeernormen.

Dat wil niet zeggen dat het nog slimmer kan. Zo staat je auto grotendeels stil. Een deelauto zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Een deelauto kun je prima combineren met de (elektrische) fiets voor korte ritjes, trein en ov-fiets voor verder weg, en een huurauto voor de vakantie. Deze en andere oplossingen om slim met mobiliteit om te gaan, zijn nog een onderwerp van verdere uitwerking.

Volg het laatste nieuws op Facebook