Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Een zwemschip in de ASM Haven?

Eén van de opgaves welke volgt uit het Masterplan zijn meer zwemmogelijkheden. KondorWessels Projecten geeft hier invulling aan door de nieuw te graven nevengeul onder Meinerseiland dusdanig diep te maken dat ook bij laag water er voldoende water in staat om te kunnen zwemmen in een droge zomer. Daarnaast kan de kop van Stadsblokken, tussen Rijn en nevengeul zich ontwikkelen tot stadsstrand, met zwemgelegenheid in de nevengeul. Ook maakt het ontwerp bestemmingsplan een zwemboot mogelijk in de ASM haven. Mevrouw Roskamp zag dit idee in ieder geval wel zitten en nam contact op met KondorWessels Projecten.  Een openluchtzwembad in een boot zou ook in een behoefte van sportieve zwemmers voorzien. Een bericht hierover op Facebook werd enorm goed gelezen, gedeeld en op gereageerd. Het is in ieder geval één van de mogelijkheden welke KonderWessels Projecten onderzoekt bij het maken van verdere plannen voor Stadsblokken Meinerswijk. 

Volg het laatste nieuws op Facebook