Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Energievisie geeft concrete invulling aan duurzaamheidsambities

Het ontwikkelen van een 300 hectare groot uiterwaardenpark in het midden van de stad, waar de rivier, natuurontwikkeling, infrastructuur, wonen en recreatie zo innig samen komen, schept verplichtingen als het gaat om duurzaamheid. In het Masterplan stonden al ambities als het gaat over energieneutraal bouwen en het niet aansluiten van woningen op aardgas. Inmiddels is KWP bezig met het opstellen van een energievisie, om concreet aan deze ambitie invulling te geven.


Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze eis vervangt daarmee de huidige EPC-eis. De BENG eis heeft net als de EPC eis alleen betrekking op het gebouwgebonden energiegebruik (voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding, ventilatie en verlichting) en neemt het gebruikersgebonden energiegebruik (zoals voor huishoudelijke apparaten en computers) niet mee in de berekening. 

 

Nul-op-de-meter (NOM)

Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkeling is het wellicht ook haalbaar om voor toekomstige bewoners een volledig energieneutrale woon/leefomgeving te creëren of deze hierop voor te bereiden. Hiervoor kan een zogenaamde ‘Nul-Op-de-Meter’ (NOM) situatie worden gerealiseerd, waarbij voor een woning gedurende het jaar minimaal evenveel energie opgewekt wordt als dat het gebruikt. In tegenstelling tot de BENG-criteria wordt hierbij naast het gebouwgebonden energieverbruik ook het gebruikersgebonden energieverbruik meegerekend.

 

Installatieconcepten

Voor Stadsblokken Meinerswijk worden meerdere installatieconcepten bekeken. Zo bekijkt KWP de mogelijkheden om woningen op warmtepompen aan te sluiten, op het stadswarmtenet, wat de consequenties zijn voor het ventileren van woningen en over welke energieopwekkingssystemen de woningen moeten beschikken. Telkens wordt daarin meegenomen de invloed van de oriëntatie van de woningen en de hoeveelheid glasopeningen. Omdat een succesvol energieconcept mede wordt bepaald door de relatie tussen de investeringskosten, exploitatielasten en opbrengsten, wordt daarnaast een verkennende kostenanalyse uitgevoerd voor de in de te beoordelen concepten.

Volg het laatste nieuws op Facebook