MeinerseilandMeinerseiland bos recreatie

Nieuwsbrief 29 maart 2019

Beste geïnteresseerde,

We praten je graag weer bij over de plannen met Stadsblokken Meinerswijk. In deze nieuwsbrief informeren we je over de komst van de overige acht Tiny Houses op Meinerswijk, waarmee KWP bijdraagt in het voorzien van tijdelijke woonplekken. Ook geven we je graag nog meer inzicht in het watermanagement en hoe het vervolgproces voor de plannen met Stadsblokken Meinerswijk er de komende maanden uit gaat zien. Lees hieronder meer!

Team Stadsblokken Meinerswijk

 

De overige acht Tiny Houses worden geplaatst

Tiny Houses

Dit voorjaar plaatst Volkshuisvesting nog acht Tiny Houses op Meinerswijk. Uit een lijst van belangstellenden selecteert Volkshuisvesting jonge woningzoekers tussen de 23 en 30 jaar die echt gemotiveerd zijn om in een Tiny House op een unieke locatie te wonen.

De bewoners van de huidige acht huisjes zijn heel enthousiast over het wonen op deze unieke plek. Midden in de natuur en vlakbij de binnenstad. Ze hebben in korte tijd al veel met elkaar ondernomen en heten de nieuwe buren nu al van harte welkom!

De locatie is eigendom van KWP. Door deze woonplek tijdelijk ter beschikking te stellen, draagt zij bij aan het woonaanbod voor jonge woningzoekenden in Arnhem. Met 16 kleine huisjes voor jonge woningzoekenden is dit plan afgerond.

Heb je ook belangstelling en ben je tussen de 23 en 30 jaar, alleenstaand en heb je een passend inkomen voor een sociale huurwoning? Kijk dan op www.volkshuisvesting.nl

 

Watermanagement Stadsblokken Meinerswijk

Water is een belangrijk thema binnen de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk. De gevolgen voor het waterpeil in het gebied en van de Rijn zijn nauwkeurig in kaart gebracht door KWP en adviesbureaus Witteveen+Bos en HKV. De extra ruimte voor de rivier-maatregelen die binnen het plan worden getroffen, zorgen gemiddeld voor een daling van het waterpeil en dus voor minder overstromingsrisico’s in de toekomst. Rijkswaterstaat heeft, gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’, het ontwerpbesluit waterwetvergunning ter inzage gelegd. De periode voor het indienen van zienswijzen is inmiddels verstreken en Rijkswaterstaat zal zich nu buigen over de zienswijzen die zijn ingediend. Daarna zal zij haar definitieve oordeel vellen.

Over het thema water is uitgebreid gecommuniceerd met belanghebbende partijen, waaronder in- en omwonenden van het gebied tijdens diverse bijeenkomsten en met de gemeente en het college van B en W. KWP en Witteveen+Bos hebben een animatievideo gemaakt die goed inzicht geeft in alle toekomstige maatregelen en de daarbij horende waterstandsverbeteringen. Dit filmpje is via onderstaande link te bekijken en op de website.

Bekijk het filmpje

 

Verder werd er op Arnhem-Direct een artikel gepubliceerd over de plannen met Stadsblokken Meinerswijk en de maatregelen met betrekking tot het thema water.

Bang voor overstromingen? Niet in Stadsblokken Meinerswijk

Door: Patrick Arink  - www.arnhem-direct.nl - 28 maart 2019

Over enkele maanden besluit de gemeenteraad van Arnhem over de plannen van projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten voor Stadsblokken-Meinerswijk. Tegenstanders roeren zich om die plannen te dwarsbomen. Zij richten zich in hun kritiek vooral op het dreigende gevaar voor overstromingen. Die angst wordt niet gedeeld door de partijen die iets te zeggen hebben over waterveiligheid. Hoe komt dat?

Het plan Eilanden 2.0 kon meteen na de lancering rekenen op veel enthousiasme. In het uitgekiende plan krijgt Arnhem een robuust aaneengesloten uiterwaardenpark aan de zuidoever van de Rijn, waarbij volop ruimte is voor natuur, cultuur en recreatie.

Het plan wordt bekostigd met de bouw van ongeveer 400 woningen op oud industrieel terrein in het gebied. Waar vroeger de scheepswerf van ASM stond, komen koop- en huurwoningen voor alle segmenten. Op het terrein van de voormalige steenfabriek in Meinerswijk worden luxueuze huizen gebouwd.

Lees het volledige artikel op www.arnhem-direct.nl

Lees verder

 

Vervolgproces Stadsblokken Meinerswijk

Wij leggen je graag uit hoe het proces voor Stadsblokken Meinerswijk er de komende maanden uit ziet. Tot vrijdag 15 maart lagen het ontwerpbestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’, de ontwerp Waterwetvergunning, de ontwerp Ontgrondingenvergunning en de ontwerp Wet natuurbeschermingsvergunning en –ontheffing ter inzage bij de gemeente Arnhem. Via zienswijzen konden Arnhemmers de gemeente laten weten wat men van de plannen vindt en vragen stellen.

Nu is de periode aangebroken dat de gemeente Arnhem, de Provincie en Rijkswaterstaat de reacties op de zienswijzen schrijven. De gemeente Arnhem zal uiteindelijk een gezamenlijke reactienota opstellen. Iedere overheid is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de definitieve besluiten. Zo rond de gemeente Arnhem het definitieve bestemmingsplan af. De reactienota en het definitieve bestemmingsplan gaan eerst naar het college van B en W en daarna naar de gemeenteraad. In de gemeenteraad komt het definitieve bestemmingsplan informerend, meningsvormend en besluitvormend aan de orde. KWP verwacht dat dit moment rond de zomer van 2019 is. Het vastgestelde bestemmingsplan komt daarna met de definitieve Waterwetvergunning, de definitieve Ontgrondingenvergunning en de definitieve Wet natuurbeschermingsvergunning en –ontheffing opnieuw ter inzage. Dan is er de mogelijkheid voor beroep. Dit beroep kan rechtstreeks worden ingediend bij de Raad van State. Pas als alle besluiten onherroepelijk zijn, kan KWP starten met de werkzaamheden op Stadsblokken Meinerswijk. KWP gaat er van uit dat dit medio april 2020 is.

 

 

Volg het laatste nieuws op Facebook