Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Nieuwsbrief april 2018

Beste Arnhemmers,

Stadsblokken Meinerswijk is van en voor iedereen in Arnhem. Groot en klein. Tijdens het maken van alle plannen horen we dan ook graag wat jij vindt van onze ideeën en voorstellen. Inspraak vinden we heel belangrijk en we nodigen je dan ook graag uit mee te denken en mee te praten. Daarover vertellen we je graag meer in deze nieuwsbrief. Een korte update over waar we nu staan en wat er binnenkort weer te beleven valt in dit prachtige stukje Arnhem.

Team Stadsblokken Meinerswijk

 

Stedenbouwkundig plan krijgt steeds meer vorm

Op 7 november jl. presenteerde KondorWessels Projecten (KWP) het Masterplan voor Stadsblokken Meinerswijk tijdens een informatieavond aan de stad. Na overwegend positieve feedback van de aanwezigen nam ook de gemeenteraad het Masterplan eind vorig jaar met een ruime meerderheid aan. Inmiddels werkt KWP aan het stedenbouwkundig plan, de gedetailleerde uitwerking van het Masterplan. Gelijktijdig worden ook het schetsontwerp voor de landschappelijke inpassing en de openbare ruimte en het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing uitgewerkt.

Update opstellen ontwerp bestemmingsplan

De gemeente is vergevorderd met het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk. Het ontwerpplan, dat in goed overleg met KWP en andere betrokken partijen is opgesteld, is nagenoeg klaar, maar de afronding en afstemming met onder meer provincie en Rijkswaterstaat vergt nog enige tijd. Uitgangspunten voor de planvorming zijn - onveranderd - het vastgestelde Masterplan en het Uitwerkingskader waarover een meerderheid van de Arnhemmers zich in een referendum positief heeft uitgesproken.

 

Ook jij hebt volop inspraak

Zoals bekend heeft KWP alle geïnteresseerden en belanghebbenden middels een participatietraject de ruimte gegeven om in te spreken en mee te denken. Die lijn wordt bij de verdere planvorming voortgezet door de al bestaande relaties met belanghebbenden te onderhouden en verder uit te bouwen. Daarbij wordt nieuwe maar ook eerdere inbreng van geïnteresseerden en belanghebbenden besproken. Bewoners van de Haven van Coers willen bijvoorbeeld liever geen bebouwing in het ooibos nabij de ASM Haven, waar ooit een hondenschool gevestigd was. Na een serieuze overweging is deze input meegenomen in een eerste ontwerp voor de ASM Haven dat ook de instemming heeft van het onafhankelijke kwaliteitsteam. Dit ter illustratie van de ruimte die er is voor inspraak en meedenken. Haalbare input die past binnen de kaders van het Uitwerkingskader en het Masterplan, wordt zeer serieus overwogen door KWP en de gemeente. Als u ook ideeën heeft over de toekomst van het gebied, mag u altijd bellen (0548-540260) of e-mailen voor een afspraak in het infocentrum in Meinerswijk.

 

Het KinderWijkTeam houdt Stadsblokken-Meinerswijk afvalvrij!

KWP werkt graag mee aan een afvalvrije gemeente. Zo staat er op zaterdag 14 april a.s. weer een opruimactie van het KinderWijkTeam gepland. Het KinderWijkTeam is een educatief project voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar rondom het thema natuur, milieu en zwerfafval. De kinderen komen wekelijks bij elkaar om samen de handen uit de mouwen te steken voor een schone leefomgeving. Gewapend met knijpers en vuilniszakken trekken ze er ook in Stadsblokken Meinerswijk op uit om zwerfvuil op te ruimen. Tijdens de opruimactie op 14 april kijken de kinderen ook naar wat zij de leukste plek vinden in Meinerswijk om een uitkijkplatform te bouwen. Na afloop van de wandeling gaan de kinderen samen een maquette maken voor zo’n uitkijkplatform. Ken je kinderen die graag mee willen doen? Meld ze dan nu aan via aanmelden@hetkinderwijkteam.nl. De opruimactie start op 14 april om 10.00 uur bij het infocentrum in Meinerswijk en duurt tot 14.00 uur.

Aanmelden

 

 

Volg het laatste nieuws op Facebook