Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Plan voor Stadsblokken Meinerswijk positief beoordeeld door Raad van State

Gisteren heeft de Raad van State alle beroepen tegen het bestemmingsplan en de waterwetvergunning voor Stadsblokken Meinerswijk ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan, dat eind 2020 door de gemeenteraad Arnhem is vastgesteld, onherroepelijk geworden. Dit maakt herontwikkeling van het gebied Stadsblokken Meinerswijk mogelijk: de ontwikkeling van maximaal 430 woningen dat hand in hand gaat met de realisatie van natuur, cultuur en recreatie. Een resultaat waar wij super trots op zijn!

Het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan hebben we weten te bereiken door een tomeloze inzet van vele collega’s, projectpartners, betrokken Arnhemmers en politieke partijen. Samen hebben we iets bijzonders bereikt!

Nu kunnen we aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen.

Lees hier het hele persbericht

Volg het laatste nieuws op Facebook