Presentatie Concept Masterplan

Vandaag spraken wij, KondorWessels Projecten, samen met gemeente Arnhem en ontwerpers over kansen, zorgen en werden eerste oplossingen getoond.

Met het Ondernemers Kontakt Arnhem (Arnhemse ondernemersvereniging) is gesproken over kansen voor ondernemers in het gebied. Ook Stichting Kloppend Stadshart is op bezoek geweest in het infocentrum.

Daarnaast zijn het Watersportcentrum Arnhem, het bewonersplatform Stadsblokken Meinerswijk en bewoners van de Haven van Coers op bezoek geweest om een eerste tussenstand van het ontwerp aan te presenteren. Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op eerdere gesprekken waarbij vooral wensen en zorgen zijn aangehoord. Vandaag presenteerden wij een eerste ontwerp, het is slechts een concept en een volgende stap in het hele proces. De reacties op dit ontwerp, nemen wij mee in een verdere verdieping van het ontwerp welke na de zomer weer aan verschillende groepen gepresenteerd wordt. Kortom, wordt vervolgd.....

Volg het laatste nieuws op Facebook