Impressie bos recreatie - jogger

Scholieren ontwerpen Tiny Houses op Meinerswijk

Dinsdag 10 april 2018 brachten drie klassen van Christelijke Scholengemeenschap Het Streek uit Ede een bezoek aan Stadsblokken Meinerswijk. CSG Het Streek heeft woningcorporatie Volkshuisvesting en KondorWessels Projecten benaderd of Stadsblokken Meinerswijk als casus mag dienen voor een opdracht waarbij leerlingen onderzoek doen naar de mogelijkheden voor Tiny Houses op deze plek. Volkshuisvesting en KondorWessels Projecten werken graag mee aan dit verzoek. De samenwerking werkt stimulerend voor het onderwijs en levert mogelijk ook inzichten op welke Volkshuisvesting en KondorWessels Projecten in de praktijk kunnen toepassen. De leerlingen voeren de opdracht uit in het kader van het technasium, een landelijk ontwikkelde formule om leerlingen in teamverband projectmatig te laten werken aan opdrachten uit de praktijk.

Volg het laatste nieuws op Facebook