Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Watermanagement Stadsblokken Meinerswijk

Water is een belangrijk thema binnen de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk. De gevolgen voor het waterpeil in het gebied en van de Rijn zijn nauwkeurig in kaart gebracht door KWP en adviesbureaus Witteveen+Bos en HKV. De extra Ruimte voor de rivier-maatregelen die binnen het plan worden getroffen, zorgen gemiddeld voor een daling van het waterpeil en dus voor minder overstromingsrisico’s in de toekomst. Rijkswaterstaat geeft het ontwerpbesluit waterwetvergunning binnenkort vrij voor inspraak en lijkt daarmee positief te oordelen over de Ruimte voor de rivier-maatregelen die horen bij dit plan, maar er gelden nog wettelijke mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen. Pas daarna velt Rijkswaterstaat haar definitieve oordeel.

Over het thema water is uitgebreid gecommuniceerd met belanghebbende partijen, waaronder in- en omwonenden van het gebied tijdens diverse bijeenkomsten en met de gemeente en het college van B&W. Omdat het thema water leeft in Arnhem en wij geregeld vragen krijgen van geïnteresseerden, hebben KondorWessels Projecten en Witteveen+Bos in de afgelopen periode een animatievideo gemaakt die alle informatie geeft over de toekomstige waterstandsverbeteringen. Dat filmpje is op de website te bekijken.

Volg het laatste nieuws op Facebook