MeinerseilandMeinerseiland bos recreatie

Downloads

Op deze pagina zijn alle downloads te vinden van Stadsblokken Meinerswijk.

 

Nieuw ontwerpbesluit voor de Wet natuurbescherming

Het plan voor Stadsblokken-Meinerswijk kreeg eerder een ontwerpvergunning 'Wet natuurbescherming'. Dit ontwerp was gebaseerd op de 'Passende Beoordeling van de Programmatische Aanpak Stikstof'. De Raad van State bepaalde in 2019 dat deze Passende Beoordeling niet voldeed. De gedeputeerde staten van Gelderland namen in augustus 2020 op basis van een nieuwe aanvraag een nieuw ontwerpbesluit voor de Wet natuurbescherming.

Ontwerpbesluit bekijken

Het nieuwe ontwerpbesluit en de bijlagen liggen ter inzage van 18 augustus tot en met 28 september. U kunt de stukken bekijken bij de receptie van ons Stadskantoor. De stukken zijn ook online beschikbaar (zie de downloads hieronder).

U kunt tot en met 28 september een reactie geven op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke reactie aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9029, 6800 EL Arnhem. Telefonisch reageren kan ook, bel dan Bart Lagerberg via 026 377 33 91.

Het helpt ons als u bij uw reactie het provinciale zaaknummer 2020-004079 noemt.

 

Downloads stukken ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit verlenen vergunning

Bijlage bij het toestemmingsbesluit natuurbescherming (aeriusregister rekenjaar 2024)

Bijlage bij het toestemmingsbesluit natuurbescherming (aeriusregister rekenjaar 2030)

Kaart bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk

Aanvraagformulier

Rekenresultaten hoogst berekende stikstofbijdragen gebruiksfase

Rekenresultaten hoogst berekende stikstofbijdragen realisatie fase

Memo uitgangspunten - bijlage 1 AERIUS_alleen realisatiefase

Memo uitgangspunten - bijlage 2 AERIUS_berekening_samenloop

Memo uitgangspunten berekening samenloop def

Rapport onderzoek effecten op Natura 2000 gebieden tbv Meijnerswijk 9 Arnhem

Rapport ontwikkeling stadsblokken Meinerswijk tbv Meijnerswijk 9 Arnhem

Voortoets Meinerswijk 3 juli 2020

 

 

Overige downloads

Communicatieplan Planvormving Stadsblokken Meinerswijk

Planning Stadsblokken Meinerswijk

Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk

Artikel: historie Stadsblokken Meinerswijk

Artikel: het bruisende verleden van de Praets en de Stadsblokken

Masterplan Stadsblokken Meinerswijk

Vragen naar aanleiding van informatieavond 7 november